נומרולוגיה image
נומרולוגיה היא שיטה המייחסת למספרים משמעות מיסטית. לפי תפיסת הנומרלוגיה מאחורי כל מספר יש "אנרגיה" מסוימת שאותה הוא מייצג. השימוש העיקרי בנומרולוגיה הוא חקר התכונות האישיות של האדם ואפיונו, בעיקר דרך תאריך הלידה שלו ושמו על ידי חיבור מספרים עד לקבלת מספר חד ספרתי.
סופרים בנפרד את יום הלידה, חודש הלידה, סה"כ תאריך הלידה, שנה, יום + חודש לידה וכו' והאותיות בשם מקבלות ערך מ-1 עד 22.
עקרונות הנומרולוגיה
ספרותיהם של מספרים שלמים הגדולים מ-9 מתחברים עד לקבלת מספר בין 1 ל-9. כמו תורות מיסטיות אחרות, גם הנומרולוגיה נסמכת על מספר מקורות, שרובם נובעים ממסורות שונות. אני מסתמכת על התנ"ך .
כשם שהאסטרולוגיה מייחסת משמעות מסוימת למיקום יחסי מסוים של גרמי שמיים, כך הנומרולוגיה מייחסת משמעות מסוימת (אחת ולא אחרת) לכל מספר מבין המספרים 1 עד 9. מפרשים שונים מתייחסים להיבטים שונים של אותה משמעות, וניתן למצוא הבדלים מסוימים בין הגישות.
בניתוח נומורלוגי אני משתמשת בכל הנתונים של האדם אשר בא ליעוץ: תאריכים (כגון תאריכי לידה), שמות (בצירוף גימטריה), שם האם ושם האב (בצירוף גימטריה).
כאשר אני מתבוננת על כל התמונה המספרית של האדם אני יכולה לאבחן תכונות אופי קיימות שלו, באפשרותי לכוון אותו למקצוע הנכון לו,  ניתן לדעת אם האדם הינו בתחילת דרכו המקצועית או באמצעה, וכמו כן ניתן לראות התאמה זוגית
ניתן אף לתת כיוון עתידי ל 3 חודשים באילו חודשים כדאי ומומלץ לקנות בית, להשקיע בעסק, וכד', מתי עלול להיות משבר משפחתי או לידה / נישואים , ניתן לראות את החוזקות של האדם – פסגות וחולשות – אתגרים ולכוון אותו להצלחה
יש ביכולת השואל להגיב נכון לסיטואציות בו הוא נמצא במהלך חייו