29 Nov
29Nov

במהלך תהליך טיפולי, עלולים להיות רגעים בהם המטופל מרגיש טוב יותר. הוא עשוי להרגיש שהבעיות שלו נפתרו, והוא כבר לא זקוק לטיפול. זהו מצב נפוץ, אך חשוב להבין שהוא אינו סימן לכך שהתהליך נגמר. למה חשוב להמשיך בתהליך גם אם מרגישים טוב? ישנן מספר סיבות לכך: 

  • הבעיות לא תמיד נפתרות לחלוטין. גם אם המטופל מרגיש טוב יותר, הבעיות שלו עשויות לשוב בעתיד אם לא יטופלו באופן מקיף.
  • התהליך הטיפולי הוא הזדמנות ללמוד ולצמוח. גם אם המטופל כבר לא חווה את הבעיות שלו, הוא עדיין יכול ללמוד דברים חדשים על עצמו ועל העולם סביבו.
  • התהליך הטיפולי הוא הזדמנות לבנות מערכות תמיכה. המטופל יכול ללמוד כיצד לקבל תמיכה מאחרים, וכיצד ליצור קשרים חזקים יותר.

ניתן להשוות את המצב הזה למצב מלחמה. במהלך מלחמה, ישנם לעתים קרובות הפסקות אש כמו כעת , כמובן שיש סיבות להפסקת אש הומניטריות ,  אך עלינו להבין שזו הזדמנות להירגע ולהתאושש ולהתארגן מחדש אך הן לא סימן לכך שהמלחמה הסתיימה. בדומה לכך, הפוגת בעת תהליך טיפולי יכולה להיות הזדמנות להירגע ולהתאושש, אך היא לא סימן לכך שהתהליך הסתיים. חשוב להמשיך בתהליך גם אם מרגישים טוב יותר, כדי להבטיח שהבעיות Solved   לחלוטין, שהמטופל ילמד דברים חדשים ויוכל לבנות מערכות תמיכה חזקות. להלן שלוש חוות דעת מקצועיות בנושא זה: ד"ר שרון גל, עובדת סוציאלית קלינית: "הפוגת אש בתהליך טיפולי יכולה להיות הזדמנות טובה להעריך את ההתקדמות שהושגה. עם זאת, חשוב לזכור שהתהליך לא נגמר, וחשוב להמשיך בתהליך כדי להשיג את היעד." 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.